• Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size
Сряда 20 Юни 2018
Печат

История на Анонсирането и по-известни Системи за Анонсиране

от книгата: АНОНСИРАЙТЕ С ПЕТОРЕН МАЖОР - II, ВЛАДИМИР ФИЛКОВ, Март 2009

CULBERTSON SYSTEM. Системата добива световна известност през 30-те и 40-те години, като се играе от хиляди състезатели по целия свят до към 50-те години. Кълбертсън въвежда някои промени, като примерно през 1930 г. предлага отговор нов цвят на „ниво 1” да не е форсинг, докато през 1925 г. е застъпвал точно обратната теза. В различни версии на „Blue Book” и „Gold Book” се въвеждат много модерни виждания: Limit Raises; Limit two no trump response; WEAK NO TRUMP openings non vulnerable. Всички тези принципи се прилагат по-късно в ACOL. През 1933 г. предлага „WEAK JUMP OVERCALL”. Ето и основните принципи на системата:

(1) Оценка в HONOR TRICKS (АK=2НТ; AQ=1½HT; A, KQ, KJ10=1HT; Kx, QJx=½HT; +values = Q; ½HT=J в комбинация c друг оньор).
(2) BIDDABLE SUITS, c поне QJxx.
(3) APROACH PRINCIPLE, „принцип на приближаване”, насочващ откриванията и отговорите към финален договор в БЕЗ КОЗ. (Заб. Максимата на Кирил Садонков: „В махалата има закон, че всеки манш първо минава през 3 без коз и най-често остава там”).
(4) FORCING TWO - BID: FG, като през 1952-53 г. Кълбертсън въвежда промяна, допускайки пас в поредицата 2♠-2NT - 3♠-р.
(5) FORCING TAKE-OUT, показвайки 3½НТ (или около 16т).
(6) STRONG NO TRUMP, 4-4½НТ с преферентно разпределение 4333.
(7) JUMP REBIDS BY OPENER OR RESPONDER - не са форсинг, освен в нов цвят.
(8) ASKING BIDS - въпрос за контрол в запитвания цвят (пр.: 1♠-3♠-4♦? или 1♣-1♠ - 3♠-4♦?); (а) липса на контрол - затваря в цвета (на 4♠); (b) с първи или втори контрол и две аса минимално ниво в БК (4NT); (с) с първи или втори контрол и 3 аса - скок в БК (5NT); (d) с първи или втори контрол и едно асо - цвета на асото; (е) с шикан в запитвания цвят и 2 аса - скок в неконтролирания цвят (5♥ или 6♣).


VANDERBILT SYSTEM. X. Вандербилт, който през 1925 г. въвежда Contract Bridge, е първият, който използва отваряне „1 трефа” като конвенционален анонс, показващ силна ръка, както и негативния
конвенционален отговор „1 каро”, показващ слаба ръка. Системата е публикувана за първи път през 1934 г. Италианската „BLUE TEAM CLUB”, с която са спечелени много световни и европейски титли през края на 50-те и 60-те години, много прилича на системата на Вандербилт. Ето и основните принципи на „Club Convention”:
(1) Откриване 1М, 2♣ е 5+ цвят, 1♦ е 3+ ♦ с (11)12÷15т.
(2) 1♣ е 16+т с отговори: 1♦, негатив, FR; 1М, 2m = FG; 2М, 3m=5+ цвят; 3М, 4m=6+ цвят; 1NT=бал; 2NT= шлем покана с оньори във всеки цвят.
(3) Балансирани ръце: (a) 1NT=16÷18т; (b) 1♣-нещо-1NT: 19÷20т;
(с) 1♣-нещо-2NT: 23÷24т; (d) 2NT=21÷22т; (е) 1♣-1♦-3NT: 9 вероятни взятки.
(4) Анонсиране след оверкол или контра на цвят „1 трефа”:(а) контра на оверкол или реконтра на контра е еквивалентно на позитивен отговор; (b) минимум анонс в БК е окуражителен анонс, но не е форсинг, показва стопер в цвета на оверкола; (с) нов цвят е натурално, но не е форсинг; (d) цвят със скок е форсинг за един рунд.
(5) Други откривания: (а) 2М, 2♦: FG; (b) 3m: солиден (6)7 цвят и покана за 3NT; (с) 3М: бараж, цветът може и да не е добър.
(6) Други конвенции:(а) Stayman:1♦-1♦ - 1NT-2M; не е форсинг, защото може да мине през 2♣: Stayman; (b) Gerber(4♣) или Blackwood (4NT) за аса. 

Голямо влияние за развитие на бриджа оказва Charles Henry GorenРоден през 1901 г. във Филаделфия, а после живее в Ню Йорк и Маями Бийч. Става популярен през 40-те, когато Кълбертсън се оттегля от бриджа и се отдава на политика. Горен е автор на повече от 10 книги, лектор, учител, води TV предаване, отличен състезател и заслужено получава прозвището „Мг. Bridge”. За разлика от Вандербилт и Кълбертсън, които са представители на елитарния бридж и играят само на високи ставки, Горен олицетворява бриджа на „милионите хора”. Името му се свързва най-вече с дистрибутивните (разпределителни) точки, които се прибавят към стандартните оньорни точки, като по този начин се отчита силата на разбалансираните ръце. Методите на анонсиране, които проповядва, стават доста популярни и се обобщават в системата STANDARD AMERICAN. За турнирни играчи препоръчва „WEAK TWO-BID”, докато за играчи на ..rubber bridge” - „FORCING TWO”. Друга дебатирана идея е, че реанонсите със скок на отговарящия са винаги форсинг. (Пр.: 1♣-1♥ - 1♠-2NT: FG или 1♣-1♥ - 1♠-3♣: FG, също 1♣-1♥ - 1♠-3♥: FG). Кълбертсън и други експерти считат, че тези скокове трябва да са силни покани, но не форсинг.


ACOL SYSTEM. Системата е „стандартна” във Великобритания за турнирна игра, а също се използва в други части на света. Произлиза от група състезатели, която включва: М. Harrison-Gray, I. Mac Leod, J. С. Н. Marx, Т. Reese и S. J. Simon и е наречена „Acol”, защото за пръв път е играна през 1934 г. в малък бридж клуб в Северен Лондон на улица със същото име. Много от идеите произлизат от по-рано издадени книги и статии на Ely Culbertson. По-важните черти на системата са:
(1) Слаб без коз без зона и силен в зона. Оригиналните граници са 13÷15т и 16÷18т, но са се наложили 12÷14т и 15÷17т.
(2) LIMIT RAISES и отговори в без коз - никога не са форсинг, но са силни покани (1♠-3♠:покана, фит, около 11т или 1♠-2NT: покана, няма фит, 11т).
(3) Jump rebid не са форсинг, освен в нов цвят (1♣-1♥ - 1NT-3♥/3♣: покана, докато 3 ♦/♠: FG).
(4) Откриванията на ниво 1 в цвят допускат слабост.
(5) TWO-OVER-ONE RESPONSES могат да се направят по-свободно от американския метод: 8 точки с пет-картов цвят или 7 точки с шест-картов могат да бъдат достатъчни.
(6) FOURTH SUIT FORCING.
(7) Откриване 2♣ е конвенционално и силно и е форсинг до 2NT.
(8) ACOL TWO-BID, форсинг за един рунд.
(9) GAMBLING TREE NO TRUMP. Добър силен минорен цвят с най-малко
протекции в два странични цвята.
(10) Откриване 4NT запитва за конкретни аса (5♣ = няма А, 5♦/♠ = ♦/♠А,
5NT=2A, 6♣ = ♣А).
Други използвани конвенции: Blackwood, Stayman, Trial bid (1♠-2♠ - 3m), Baron Slam Try, Crowhurst (1m-1M - 1NT-2♣), Responsive double ((1M) - D -(2M) - D), Swiss (1 M-4m), Texas (1NT-4♦/♠).

KAPLAN - SHEINWOLD. Системата е измислена от двамата нюйоркчани Edgar Kaplan и Alfred Sheinwold и е публикувана през 1958 г. и 1962 г. Авторите са многократни шампиони и имат по десетина
публикации. Шейнолд е бил шифровчик по време на войната. Системата е базирана на WEAK NO TRUMP и се стреми към по-прецизно лимитиране на силата чрез всички (вкл. скокови) анонси. Особености на системата са:
(1) Слаб без коз с 12÷14т. Може и с 11т, но с 2½ QUICK TRICK (A=1QT, K=½ QT) или с 15т, но с по-малко от 2QT. Отговори 2M/3m са слаби; 2♣ последвано от 3m е форсинг; 2♣ е non-forcing STAYMAN; 2♣ последвано от 3М е форсинг. След оверкол контрата е негативна, а цвят на ниво 3 е форсинг.
(2) Откриване 1m (всяка ръка с 3QT открива) означава: (а) ако е балансиран - 3+m и 15÷17т (разяснява с 1NT); 18÷20т - разяснява с 2NT; единично покачване на отговор 1М показва 15÷17т, двойно покачване (1m-1М-3М) е 18÷19т, а тройно - 20÷21т; (b) максималните разбалансирани ръце правят ривърс (reverse) или jump shift преди покачването. Ривърс на откриващия е форсинг за един рунд, секвенцията 1♦-1М-2♣ се третира като ривърс. 1m-2m е форсинг, докато 1 m-3m е пресичащо. 1m- 1NT: 5÷8т, 1m-2NT:12÷15т с 9÷11т се сменя в другия минор и после се казва 2NT. Ако откриването е контрирано, всички покачвания са пресичащи, а реконтрата е силно покачване.
(3) NEGATIVE DOUBLE (1m-(1M)-D).
(4) Цвят смяна със скок е бараж (1m-2М; 1М-3m).
(5) FIVE-CARD MAJORS, 11÷22т, допуска и 9т, но с повече бързи взятки; на 1М отговор 1NT е форсинг, но минималната ръка може да пасува. Разяснява силата си със скокове на съответните нива. Използват се LIMIT JUMP RAISES.
(6) WEAK TWO-BIDS. Единичното покачване е бараж. 2NT пита за странична сила. Нов цвят е FG.
(7) 2♣ е FG, освен след повторение на цвят 2♣-2♦ - 2M-2NT - 3М.
(8) Откриване 3NT обещава 20÷22т и добър минорен цвят.
(9) CUE-BIDS се използват на подманшово ниво като намек за шлем и на надманшово - като въпрос за контрол в неанонсиран цвят.
(10) TAKE-OUT DOUBLES ((1M)-D).
(11) OVERCALLS имат същата сила (11÷21т) като откриванията.
(12) WEAK JUMP OVERCALLS (7 ÷11т, 6+ цвят).
(13) ONE NO TRUMP OVERCALL показва 17÷19т.
Други конвенции: SHORT-SUIT GAME TRIES (1М-2М -3m), FLINT, LANDY ((1NT)-2♣: 4+♥4+♠), FRAGMENT BIDS(1♣-1♥ - 3♠: 3415), 2NT (22÷23т) -3♦ (STAYMAN), 3♣(FLINT), 1M-3M-3NT: въпрос за късина, тъй като 3М обещава сек. MICHAELS CUE-BID ((1♠)-2♠: 5+♥, 5+m).


BLUE TEAM. Това е популярното име на италианския национален отбор, който от 1956 г. до 1969 г. поставя рекорд по последователни отборни победи: три олимпиади, десет световни шампионата - Bermuda Bowl, четири европейски шампионата. Отборът получава това име от победата си през 1956 г. при мач между Blue Team и Red Team. В италианската бридж федерация има две течения, които в конкурентна борба довеждат до създаването на две системи: Neapolitian и Roman System. В националния тим участват известни състезатели, като Avarelli, Belladonna, Pabis Ticci и Siniscalco. След като отстъпват на „Даласките Аса” световното първенство през 1970 и 1971 г., италианците си връщат Bermuda Bowl, но от основните състезатели са останали само двама - трима. BLUE TEAM CLUB. Известна още като NEAPOLITAN SYSTEM, съставена принципно от Benito Garozzo. Основни черти на системата са:
(1) Откриване 1♣:17+т, отговори: 1♦: 0-2 С (А=2С, K=1С); 1♥: 0-2С и 6+т; 1♠: 3С и т.н.; 2♦: 6С; 2NT=7C. Скоковете на 2М: 6+цвят с два топ оньора под 6 точки. 1♣-1♦: форсинг до 1NT; 1♣-1♥: форсинг до 2NT. След намеса на противника: пас=1ниво, две=2ниво, другото се запазва (вкл. 2М: цветове). След скокова намеса: пас: слаб; две=6+ цвят; форсинг за рунд; анонс в NT: 3 или 4С; Cue-bid: 5+С.
(2) 1М:4+цвят, 1♦: 3+цвят с 12÷16т. Използва се принципът Canapé (при по-силни ръце първо се пуска фиктивен цвят, а после добрият, здрав и дълъг цвят).
(3) 1NT: 13÷17т, като на 2♣ (8÷11т) разяснява 2♠ с 16÷17т (FG) и 2♦/♥ с 13÷15т, като има и поне 4 карти в трефа и по три карти в мажорите. 1NT-2♦: FG, като със слаба ръка - отговаря 2NT.
(4) 2♣: 5+♣, 12÷16т: 2♦: ? разпределение.
(5) 2♦: произволен трикольор (4441) със 17÷24т.
(6) Слаби 2М, 8÷11т, 60М.
(7) Дефанзивно анонсиране: стандартно, но оверколите, особено на ниво 1, могат да бъдат свободни.


ROMAN SYSTEM. Създадена от Walter Avarelli и Giorgio Belladonna и успешно прилагана в много световни шампионати.

(1) Откриване 1♣ е с 4 варианта: (а) 12÷16т с 4333 или 4432. След негатива 1♦ (0÷9т) пуска цвят или 1NT. След позитив 1М(2m) - говори на минимално ниво. Други отговори са: 1NT: 12÷16т, 2NT: 16+т, на което откриващият описва силата си на стъпки; (b) 21÷22т балансиран, разяснява със скок в NT; (с) разбалансиран FG - скача в цвят, като в шест стъпки получава отношение в цвета; (d) бикольор с поне 4 карти в трефа и поне 5 в друг цвят със 17÷20т, разяснява се с връщане в трефи.

(2) 1♦/♥/♠ с FR и поне 4 карти - Canapé (вторият цвят е по-дълъг).
(3) 1NT: 17÷20т отговаря се GLADIATOR (1NT-2♣-2♦ задължително, после
цвят е слабо). 1NT-2NT/3m: FG.
(4) 2♣; 12÷16т, 2♦: 17÷20т с 4441 или 5440. 2NT е реле за късина.
(5) 2М:5+М и 4+♣. 2NT е реле за разпределение: с 5431 показва тройката, с 5422 - 3NT, с 5521 - 4m, с 5530 или 6+М - повтаря мажора.
(6) 2NТ: 23÷24т. Отговори като след 1NT.
(7) Overcalls са ограничени до 12т.
(8) One no trump overcall - като откриване 1NT.
(9) Jump overcall - бикольор - обявения цвят и следващия по-висок по ранг.
(10) 2NT Jump overcall - силен бикольор извън цвета на откриването -отговарящият обявява необявен минор и намесилият се анонсира в липсващия цвят.
(11) Overcall in the opponent’s suit е неутрално, a Jump Cue-bid е силен трикольор със сек/шикан в цвета на противника.


ACES TEAM. Изцяло професионален бридж отбор, организиран през 1968 г. от Далаския финансист Ira Corn, за да върне световната отборна титла на САЩ. В опита си да надделее над фамозния по това време италиански BLUE TEAM, Корн селектира шестима млади американски експерта, като уговаря с тях заплати и премии за турнирни победи, за да могат през цялото си време да изучават и играят бридж. Селекцията започва с тексаската двойка James Jacoby и Robert Wolff. По-късно се включват William Eisenberg, Robert Goldman, Michael Lawrence и Robert Hamman. Треньор е Joseph Musumeci.
Използвайки компютри за анализ на резултатите и за генериране на специфични ръце в различните зони на анонсирането - шлемово анонсиране, бараж, компетитивно и т.н., DALLAS ACES се готвят теоретично по 50-60 часа седмично, като разработват 3 различни системи за всяка от двойките:
ORANGE CLUB за Wolff и Jacoby, BLACK CLUB за Hamman и Eisenberg и ACES SCIENTIFIC SYSTEM за Goldman и Lawrence. Всички проблеми при анонсирането се подлагат на критичен анализ. Резултатите не закъсняват и през 1969 г. US „ACES”, както вече се наричат, печелят почти всички големи турнири в САЩ. През 1970 г. успяват да победят BLUE TEAM и връщат Bermuda Bowl в САЩ за пръв път от 1954 г. Следващата 1971 г. защитават успешно световната отборна титла. По-нататъшните години са години на променлив успех. В отбора настъпват много промени, като напускат или
влизат различни състезатели. През 1974 г. в състава се включва и Edwin Kantar. 


ACES SCIENTIFIC SYSTEM. Системата е съставена основно от R. Goldman и основните части са:
(1) Откриване 1NT: 15½ - 18т. Отговори 2♦/♥ са трансфери за ♥/♠; 2♠ обещава двата минора и е опит за шлем; 3m е слабо; 3♥/♠ е конвенционален опит за шлем с ♣/♦, респективно. Отговор 2♣ е non-forcing STAYMAN, като реанонсите след отговора са: 3♣ показва 4-4 в минорите; 3♦ (конв.) - дълъг минор и силен шлем интерес; 3 в другия мажор показва четвърти фит в М и сек в ръката.
(2) Откриване 1М е 5+ цвят. Отговор 1NT е форсинг за рунд: отговор на ниво 2 е практически FG; скоковите покачвания са ограничени; скок на 3 в другия мажор обещава фит, 10÷12т и сплинтер в някой цвят; скок на 3NT обещава фит, 13÷15т и късина (нов цвят търси късината, като се отговаря натурално или с връщане в мажора - тя е в по-висок цвят); Jump shifts в минорен цвят показва солиден цвят с поне 6½ игрални взятки.
(3) Откриване 1m е 3+ цвят. Скоковите покачвания са ограничени. Скок на 3 в другия минор е форсиращо покачване до 4m. Скок на 3М обещава солиден цвят в безкозова ръка или шлемова покана с цвят и добър фит в минор.
(4) Откриване 2♣ е FG. Отговор 2♦ е неутрален, a 2M/3m са с добър цвят. Отговор 2NT отрича асо в ръката и няма цвят. Другите откривания на ниво 2 са от типа „слаби 2”.
(5) Шлемови конвенции: BW; Gerber; Super Gerber; пет степени за показване на две аса и полезен шикан; 5NT след BW запитва за допълнително качество на коза.


ORANGE CLUB. Системата е съставена от Jacoby и Wolff и е използвана през 1970, 1971 и 1972 г. на световни шампионати. Откриване 1♣ е 17+т и отговорите са за контроли. Другите откривания са ограничени и използват принципа „Канапе”. Откриване 1NT е 13÷15т с 4+♣ или 16÷17т. Откриване 2♦ е „Blue Team Two Diamonds”: 4441 със 17÷24т "Fianery Two Hearts" (5♥ 4♠ и 11÷15т).


BLACK CLUB. Използвана е от Eisenberg и Hamman. Подобна е на Orange Club, но акцентува на кю-бидите в шлемовото анонсиране. Използва GLADIATOR 2NT-3♣-3♦ след откриване 2NT. SHARIF BRIDGE CIRCUS. Професионален тим на състезатели от световна класа, организиран и носещ името на филмовата звезда Omar Sharif. Играе поредица от мачове между представителни европейски и северноамерикански отбори, които се предават по BRIDGE-O-RAMA, вестниците и телевизията непрекъснато съобщават резултатите. Правят се два тура - през 1967-68 г. и през 1970 г. В отбора играят Sharif, Belladonna, Delmouly, Garozzo, Yallouze, всички членове на известния BLUE TEAM. Отборът печели почти всички мачове, включително и срещу „Асата” през 1970 г.


PRECISION CLUB. Системата е развита принципно от С. С. Wei и е използвана от китайски отбор през 1967, 1968 и 1969 г. Системата добива световна известност през 1969 г., когато китайците достигат финалите на Световното отборно първенство - една зона, дотогава заета само от европейски и североамерикански отбори. Китайците достигат финалите и през 1970 г. Системата бързо добива световна известност и в момента е една от най-разпространените. Г-н Вей в началото на 70-те спонсорира представителни отбори в Ню Йорк, за да играят неговата система. Показателен е фактът, че през 1972 г., когато BLUE TEAM си възвръща световната титла, и трите му двойки играят собствени версии на „Прецизна трефа”. Ето основните черти на системата:
(1) Откриване 1♣ е конвенционален форсинг и обещава 16+т. Отговори: 1♦: 0÷7т; 1M/2m: FG; 1NT: 8÷10т; 2NT: 11÷13т или 16+т; 3NT: 14÷15т; 2М/3m: 4441 показва сека или през 1♦ и после скача в сека. 1♣-(намеса) - pass: 0÷5т; D или цвят: 5÷8т; 2NT: 9÷11т; 1NT: FG; 1♣-1♦-1NT: 16÷18т, 2NT: 19÷21т; 3NТ: 25÷27т. След позитив преговорите са натурални, освен в 1♣-1М-2М: въпрос за съдържание в цвета.
(2) Откриване 1♦, 1M: 11÷15т, 5+ цвят М и 4+♦. 1M-1NT: FR. 1M-3NT: силно балансирано покачване с фит, двойни скоци са сплинтери.
(3) Откриване 1NT: 13÷15т. Отговори 2♣ и 2♦ са non-forcing и forcing Stayman респективно.
(4) 2♣: 5+♣, 11÷15т, допуска друг 40 цвят. Отговор 2♦ е реле за разпределение.
(5) 2♦: 4414 или 4405 и 11÷15т.
(6) 2М: слаби 2.
(7) 2NT: 22÷24т.
(8) 3NT: GAMBLING.
(9) 4♣/♦: обещава добър цвят ♥/♠ респективно, оглавен от А и K.


SUPER PRECISION. Версия на „Прецизна трефа”, използвана от Georgio Belladonna и Benito Garozzo, в която има много специализирани анонси и въпросителни секвенции.
Ето основните разлики със стандартната „Прецизна трефа”:
(1) Отговорите в БК на 1♣ са обърнати: 1NT: 8÷13т; 2NT: 14+т; 3NT: солиден 6-ен цвят, без странична сила.
(2) 1♣ - (намеса) - отговори за контроли.
(3) 2♦: може да бъде и 4315 или 3415 и стандартния трикольор. 2NT е въпрос за разпределение и сила.
(4) Необикновеният позитив с 4441 след 1♣: 3♣ = черен сек, 3♦: червен сек.
(5) 3m: силен офанзивен минорен цвят.
(6) Asking bids след откриване 1♣: (α) за поддръжка в цвят на откриващия,
(ß) за дължина и сила в цвят на отговарящия, (γ) за козови оньори, (θ) за дължина и сила в специфичен цвят при безкозово анонсиране.

ROMEX SYSTEM. Системата е публикувана от Dr. George Rosenkranz. Специфични за системата са MEXICAN TWO-DIAMOND (за балансирани ръце с 19÷20т) и DYNAMIC NO TRUMP (за 21÷22т балансирани или разбалансирани с 4-5 лузера). Откриване 2♣ е FG. Откриванията на ниво 1 са 5+М и 3+m с 13÷16т или 17÷18т, като вторият диапазон се разяснява със скок. Дава много добра структура за мажорни покачвания, като акцентува в намирането на 9-картов фит. Развива стъпковите отговори за много силни ръце и различни аскинги. Много страници са изписани с конвенции по проблемите на рядко срещаните фрикови ръце.

Интересна е историята на „контрите”- ( D ).  Има две основни категории:
PENALTY DOUBLES и TAKE-OUT DOUBLES. Най-ранното название на TAKE-OUT контрата (пр. 1♠-D, 1m-D) е било „Informatory”, използвано от 1915 до 1930 г. Идеята за take-out контрата е измислена независимо от Major Charles Patton от Ню Йорк и Bryant Mac-Cambell от Сент Луис през 1912-1913 г., а вероятно и от други. През 1957 г. Alvin Roth и Tomas Stone въвеждат модерната NEGATIVE DOUBLE за ненаказателна контра на противникова намеса с цвят (пр. 1m-(1М)-D, 1♦-(2♣)-D), означаваща най-често 7÷11т с по четири карти в неанонсираните цветове (в съвременните версии се допускат толеранси, но изрично се държи на четворка в другия мажор). По същото време световна новина е изстреляният съветски „Спутник”. В тяхната книга „Roth-Stone System” за първи път се използва терминът „Sputnik”, като синоним на „негативна” контра.